2
Търсене:

Работа за Счетоводство, Одит в гр.Пловдив, област Пловдив

Каква работа за счетоводители можем да намерим в Пловдив?

Добрият счетоводител далеч не е просто човек, който изчислява ДДС и попълва данъчни декларации. Добрият в тази професия специалист е от ключово значение за успеха на всяка фирма и проект.

Какви свободни позиции за Пловдив ще открием в раздела

Вторият по големина град в България е отлична среда за бизнес, което личи по все по-големия брой фирми и разнообразните възможности за работа в тях:

  • главен счетоводител

Той се грижи за контрола на цялата финансова дейност на фирмата и изготвя годишния отчет. Анализира, планира и организира търговската дейност. Има подчинени служители и ръководи дейността им. Участва в изготвянето на финансовата политика на предприятието. Попълва трудовите книжки на служителите;

  • оперативен счетоводител

Тази услуга се използва от доста малки фирми, които сами извършват някои дейности и се справят сами с част от документите, а за служителя на тази длъжност остава да ги обработва технически и да ги въвежда в счетоводния софтуер;

  • одитор

Провежда вътрешен одит на търговските и техническите показатели на съответната фирма, спрямо одиторските стандарти за качество. Оценява рисковете и слабостите и предлага мерки за редуцирането им. Прави анализи на негативните тенденции и резултати. Оптимизира процесите.

  • специалист труд и работна заплата (ТРЗ)

Той подготвя и отговаря за документите, свързани с персонала (назначение, трудови книжки, прекратяване на договори). Той се грижи за изплащането на месечните възнаграждения, подаване на декларации към НАП, приспадане на данъци и осигуровки;

  • стажант

Някои компании предлагат тази възможност за специалисти с по-малко опит. За да навлязат в материята на младите специалисти се възлага да обработват и осчетоводяват документи, да изготвят периодични отчети, справки, анализи, статистически данни и други;

Какво е нужно, за да бъдете добър в областта

Като начало базово изискване е образованието в сферата. Дори и специалността да не е конкретно счетоводство и контрол, важно е да е икономическа. От тук нататък обаче е от ключово значение да познавате трудовото и данъчното законодателство и да следите за честите актуализации в наредбите, алинеите и параграфите. Вие имате възможност да бъдете не просто сметачна машина, а истински ценен консултант за компанията, в която работите: да предлагате идеи за справяне с неочаквани казуси и за излизане от кризисни ситуации.

Как Zaplata.bg помага в избора ни

Нашата онлайн платформа си сътрудничи с редица авторитетни фирми в Пловдив и областта. Ако има работодател, към екипа на който бихте искали да се присъедините, може да го отбележите в предпочитанията си и ние ще ви изпращаме имейл своевременно при всяка негова обява. Преглеждайте нашите оферти редовно и се възползвайте от възможността да създадете свой профил и да кандидатствате директно за свободните позиции. Може би точно в този момент някоя просперираща компания търси вас!