Шлосер- монтьор

ХИДРОЙОНИКС ЕООД - гр.Перущица, България
1000 - 1200 лв. на месец

Описание и изисквания

<

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността:

1. Извършва шлосерска обработка.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:

2. Очертава детайли по шаблон. Оразмерява и разчертава детайли. Разчертава и центрова отвори за скрепителни винтове и щифтове.

3. Изсича детайли, пробива и зенкерова отвори с ръчна или стационарна пробивна машина, нарязва резба – ръчно или машинно, калиброва резба. Просича работния профил на основата на инструмента.

4. Изпилва детайли, шмиргелова с ръчен или стационарен шмиргел.

5. Заточва свредла, секачи, шибъри и обикновени режещи инструменти. Почиства, промива и смазва /консервира/ инструменти.

6. Отстранява груби деформации след термообработка.

7. Извършва основни пресмятания по допуски и сглобки.

8. Монтаж на възли по чертеж

9. Изпълнява и други задачи, възложени му във връзка с изпълняваната работа.


Трябва да познава:

- правилата за оформяне на документи за шлосерски, шлосеро-монтажни и електромонтажни работи, разчитане на конструктивни чертежи на детайли и маршрутни технологични карти

- видовете шлосерски инструменти, тяхното предназначение и възможности, предназначение и начина на работа с измервателни уреди и най-разпространените специални и универсални приспособления, начина на работа с настолни и ръчни пробивни машини, настолни преси, малки гилотинни ножици, ръчни и стационарни шмиргели и апарат за точково заваряване

- работа на предвидените машини и съоръжения, режещи, шлосерски, спомагателни и измервателни уреди, изготвяне, монтаж, демонтаж и ремонт на инструменти,

- начина на заточване на инструментите, с които работи.
Информация за обявата
  • Организация
  • ХИДРОЙОНИКС ЕООД
  • Месечна заплата
  • 1000 лв. - 1200 лв.
  • Статистики
  • Дата: 16 Юли 2019
    Видяна: 6
Други обяви от ХИДРОЙОНИКС ЕООД:
Виж всички 2 обяви на компанията