Специалист „Контрол на качеството“

Евростилл Трейд ООД - гр.Кюстендил, България

Описание и изисквания

АЙ КЮ ЛОГИСТИК търси ОТК с отлични знания и опит по специалността, което да осъществява контрол по спазване на технологията на производство на интериорни врати, да следи за качеството на произведените мостри и изделия.

  Основни задължения:
- Осъществява контрол върху качеството на готовата продукция, произведена от дружеството;
- Съблюдава за правилното изпълнение на вътрешните процедури и техническите изисквания при работа;
- Осигурява ниво на качеството по време на работния процес, съгласно процедури и правила, въведени в компанията;
- Следи за недопускане на продукция с отклонения;
- Проверява зададените параметри на продукта в различните етапи на производството;
- Осъществява входящ и изходящ контрол на суровини и готов продукт;
- Проверява точността на измервателните уреди;


  Изисквания:
- Подходящо инженерно образование в областта на производството на интериорни врати / мебели / или минимум 3 години професионален опит в областта;
- Компютърна грамотност (MS Word, Excel);
- Владеенето на английски език ще се счита за предимство, но не е задължително изискване;
- Спазване на фирмените стандарти;
- Готовност за работа на смени.

Ние предлагаме:

- Много добри условия за работа;

- Възможност да бъдете част от организация, в която високото ниво на отговорност и компетентност са ключ към успеха;
- Дългосрочен трудов ангажимент. Гарантирана целогодишна работа и заетост, редовно изплащане на възнагражденията;
- Сериозно и отговорно отношение към своите служители;
- Трудов договор с осигуровки върху пълното трудово възнаграждение.Информация за обявата
  • Организация
  • Евростилл Трейд ООД
  • Образование
  • Средно
  • Статистики
  • Дата: 10 Януари 2019
    Видяна: 203