Началник смяна (М/Ж)

IL Cosmetics Bulgaria - гр.Елин Пелин, България

Описание и изисквания


                    Светът на блясъка ви кара да потръпвате,

                       Желаете до откриете тайните на грима,

                         Индустриалният свят е ваша страст,

             Тогава, присъединете се към нашата успешна история,  

Нашата група е един от световните лидери в подизпълнението на гримове чрез дейностите си по производство на лакове за нокти, спирали за мигли, гланц за устни ...


В рамките на развитието на нашите дейности, набираме: Началник смяна (м/ж) за нашия обект за пакетиране на гримове на Гара Елин

  

Вашите задачи :

 • Да дефинирате приоритетите за изпълнението на производствения план

 • Да внасяте адекватност между индустриалните и човешки ресурси, за да се спазват целите за рентабилност, определени съвместно с висшестоящите ви.

 • Да следите за спазването и прилагането на политиката по качество и на правилата за хигиена и безопасност.

 • Съгласувано с Контрола по качество на смяната, да взимате необходимите решения, за да се предостави продукт, съответстващ на спецификациите.

 • Да осигурите едно « добро предаване на смяната » като съблюдавате да има свободна комуникация на важната информация между вас и следващия и/или предходния началник смяна/производствен супервайзър

 • Да съблюдавате за почистването и подреждането на производствените зони.

 • Да осигурявате обучението на новодошлите (по безсрочни договори, по срочни договори или за временна заетост)

 • Да съблюдавате за спазването на правилата за живот в рамките на дружеството, реда и дисциплината на работа

 • Да предавате на висшестоящите ви необходимата информация, което да им позволи да вземат необходимите мерки по отношение на дисциплината (забележка, предупреждение, уволнение)

 • Да организирате и осигурявате постоянно обучение на сътрудниците

 • Да участвате с висшестоящите ви на годишните срещи със сътрудниците им

 • Да изготвяте производствен доклад, уточняващ броя на зачислените към всяка линия лица, броя на реализираните продукти, удостоверяване на времето на прекъсванията.Вашият профил :

 • Производственият свят вече няма никакви тайни за вас.

 • Работите свободно с excel.

 • Имате добри технически познания, за да ориентирате поддръжката за повредите.

 • Отличавате се с много висока способност за реакция и умеете да се адаптирате в кризисни ситуации.

 • Вие сте динамичен/а, организиран/а и имат усет за работа в екип като същевременно умеете да се организирате самостоятелно.  

 • Притежавате отлични мениджърски компетенции.

 • Демонстрирате отлични междуличностни отношения и умеете да разрешавате проблеми

 • Не оставяте никоя подробност на случайността

 • Говорите идеално английски


Ние ви предлагаме :

 • Вълнуваща работа на пълно работно време в развиваща се компания на нашия обект на Гара Елин Пелин

 • Атрактивно възнаграждение в зависимост от опита ви.

Само одобрените кандидатури ще бъдат обект на събеседване.Информация за обявата
 • Организация
 • IL Cosmetics Bulgaria
 • Статистики
 • Дата: 08 Май 2019
  Видяна: 1298
Виж всички 3 обяви на компанията