СПЕЦИАЛИСТ РЕКЛАМАЦИИ

Интер Карс България ЕООД - гр.София, България

Описание и изисквания

Inter Cars е една от водещите европейски компании за дистрибуция на резервни части за леки и товарни автомобили. Компанията предлага широк диапазон от продукти от над 500 доставчика, осигурявайки пълно покритие на всички пазарни сегменти, свързани с поддръжката и ремонта на автомобили. Inter Cars разполага с мрежа от клонове в Централна и Източна Европа, предлагащи пълна гама от продукти и разнообразни услуги за професионални клиенти. Разрастването на компанията доведе до създаването на 100% дъщерно дружество - Интер Карс България. Към момента вече работят двадесет и седем клона в цялата страна. Предстои отварянето на нови обекти. Опитът, който имаме в чужбина, е ценен и важен, но успехът ни в България се гради основно от нашия екип.

Предвид развитието на дружеството, добавяме още един човек в структурата на централния ни офис:

СПЕЦИАЛИСТ РЕКЛАМАЦИИ

Новият член на отдел Рекламации ще допълни екипа, ангажиран с рекламационните претенции от клиенти. Отговорностите на Специалист рекламации са свързани с техническа оценка на резервни части или агрегати и изготвянето на технически обосновано становище.

Основни отговорности:
- Техническа оценка на рекламационни претенции;
- Изготвяне на технически становища за отхвърлените или одобрени рекламации;
- Изготвяне на обратна връзка за качеството на продуктите;
- Подпомагане на клоновете в ежедневната им работа.

Изисквания:
- Университетско образование – технически профил;
- Компютърна грамотност;
- Опит в поддръжката и ремонта на автомобили;
- Владеене на английски език е предимство;
- Опит в областта на автомобилния бранш е предимство;
- Опит в работата с ERP софтуер е предимство;
- Комуникативност и умение за работа в екип;

Очакваме кандидати с високо ниво на мотивация и желание за развитие. Предлагаме стимулираща работна среда, вдъхновена от опита ни от над 10 държави. За нас - екипът е водещ, но индивидуалният принос на всеки се отразява обективно, включително и чрез възнаграждението.

Ако имате опит в бранша, възможности и желание за развитие, очакваме Вашата кандидатура – автобиография и мотивационно писмо, описващо вашите предимства.

Краен срок за кандидатстване: 08.02.2019 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури се разглеждат в условията на пълна конфиденциалност.

Ако кандидатствате за обявената позиция, „Интер Карс България“ ЕООД, ЕИК 201461828, със седалище и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе“ 115А, ет. 3, София, („ние“ или „Дружеството“) в качеството си на администратор на лични данни ще обработва Ваши лични данни по повод и във връзка с Вашата кандидатура за обявената позиция за целите на провеждане на процеса на подбор за нея. Повече информация относно вида лични данни, които обработваме във връзка с подбора, целите и начина на обработка, сроковете за съхранение на личните данни, техническите и организационни мерки за тяхната защита и други аспекти на защитата на лични данни, може да откриете в информационното известие за обработка на лични данни във връзка с подбора на персонал, с което можете да се запознаете, ако последвате връзката \"Политика за защита на лични данни\" под текста на тази обява.


Информация за обявата
  • Организация
  • Интер Карс България ЕООД
  • Статистики
  • Дата: 11 Януари 2019
    Видяна: 331