Как да се представим добре на интервюто
Публикувано от: Zaplata.bg
08 Август, 2019 г.
Как да се представим добре на интервюто
Снимка: shutterstock

Самопрезентацията - това е средство за формиране на собствения образ, демонстрация на личността пред околната среда. Това е и управление на впечатлението, което говорителят прави пред публиката. Основната цел на такова лично представяне - да привлече интерес и да предизвика определени действия. Като част от интервюто - това е получаването на предложение от работодателя.

Създаденият образ трябва да съответства на вашите идеи, в противен случай може да възникне вътрешноличностен конфликт. Обратната страна може да се окаже ситуация, в която сте заложник на социалните очаквания - например, един IT-специалист винаги е неразбираем.

Благоприятното впечатление на събеседника може да се направи в рамките на деловото и лично общуване. В първия случай е важно да разкриете своите професионални умения. В личната комуникация ще се проявят личностните Ви качества. На интервюто е важно количеството професионални компетенции и личните качества, необходими за кариерното развитие и ефективното сътрудничество с колеги, партньори, клиенти.

Някои особености и характеристики на характера се определят генетично, а други възникват в резултат на обучения и развития. Следователно, има два вида самопрезентация: природна и изкуствена. 

Природната самопрезентация ни се дава с раждането. И обичайно не можем да й повлияем, докато с възрастта не започнем да използваме специално разработените умения, за формирането в околната среда на някакъв наш образ, като професионалист или личност - така стигаме до изкуственото самопрезентиране.

Самопрезентацията се състои от две части: непосредствена и посредствена: 

  1. Посредствената част включва резюме, мотивационно писмо, портфолио, връзки към страници на социални мрежи. 
  2. Непосредствената част се състои от следните фактори: външен вид, поведение, подготовка за интервюто, лични качества.

Посредствена самопрезентация 

Всичко, което презентирате на потенциалния работодател - това е част от Вашия образ. 

Резюмето и мотивационното писмо - тук започва самопрезентацията Ви. Те са част от професионалния Ви имидж. Тяхната основна цел - открито, надеждно и структурно да предадат Вашите цели, компетенции, постижения, планове и опит. Колкото по-внимателно ги подготвяте, толкова по-лесно ще Ви бъде да проведете диалога на интервюто. При поискване, понякога се съставя и портфолио - към него, освен художественото оформление има и аналогични изисквания: достоверност и структура.

Вместо визитка, сега често се предоставят линкове в социалните мрежи. Някои компании ги искат преди интервюто. Преди изпращането на линковете, направете преценка на съдържанието на Вашата страница. Заедно с автобиографията и портфолиото, съдържанието в страницата трябва да бъде потвърждение на откритост и достоверност на фактите от Вашия живот.

Непосредствена презентация

Външен вид

Нужно Ви е добре поддържано, съответстващо на ситуацията облекло. Ако сте творческа личност или програмист, чиито любими дрехи са скъсани дънки и износени маратонки, то на първата среща би трябвало да отидете с цели дънки и нови маратонки. Това на първата среща ще повиши нивото на положителното възприятие за Вас.

Етикет

В съвременния свят правилата на етикета се трансформират, но някои остават непроменени: пунктуалност, предупреждение за забавяне, уважение към събеседника, култура на речта, липса на негативни изказвания за ръководителя, партньори, колегите.

Подготовка 

Подготовката за срещата е от голямо значение. Ако предварително сте проучили компанията: нейните ценности, корпоративна култура, планове, то Вие ще създадете интересен и не повърхностен диалог с представителя на компанията. Също така, трябва да сте готови да разкажете подробно за своя опит: запомнете дати, ситуации, бизнес-кейсове, постижения и пропуски.

Нивото на подготвеност влияе върху формата на представяне на информацията - знаещият човек е лесно да бъде уверен.Вашите лични качества - това е 'обложката' на самопрезентацията. Личните качества влияят върху професионалното изразяване и развитие. Проявявайки нетактичност или недружелюбие, е трудно да разчитате на позицията лидер. Неувереният в себе си човек е трудно да бъде активен и открит.Лични качества 

Добрата новина е, че всяка самопрезентация, при вложени сили и време се възвръща като умение и постепенно става част от Вас. Ето защо, ако имате затруднения с една от формите на самопрезентацията, можете да се свържете с кариерен консултант преди интервюто и да повишите нивото си до комфортно.

Още полезни обяви
Още полезни статии