СПЕЦИАЛИСТ МИДЪЛ ОФИС

ОББ Асет Мениджмънт АД - гр.София, България
1000 - 2000 лв. на месец

Описание и изисквания

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Изисквания за образователна степен – бакалавър или магистър «Финанси», «Счетоводство» или «Финансов контрол»
 2. Отлична компютърна грамотност – Excel;
 3. Умения за работа с електронни сертификати и електронен подпис;
 4. Английски език – отлично ниво;
 5. Личностни качества – лоялност, комбинативност, оперативност, творчество и инициативност, умение за работа самостоятелно и в екип, комуникативност.

 

ОТГОВОРНОСТИ:

 1. Проверява всички поръчки подадени от портфолио мениджърите дали съответстват на получените от инвестиционния посредник;

 2. Проверява потвържденията получени от инвестиционния посредник дали съответстват на подадените поръчки;

 3. Следи/контролира приключването на сделките за портфейл на КИС;

 4. Следи и въвежда в системата всички корпоративни събития, проверява ги и контролира тяхното изпълнение, както и предоставя необходимата информация на съответните отдели;

 5. Регистрира нови емисии финансови инструменти, депозити и др. и ги актуализира;

 6. Въвежда в системата параметрите на депозитите, сключени валутни сделки, както и цените за преоценка на валути и финансови инструменти за КИС и индивидуални портфейли на клиенти;

 7. Проверява и изпраща отчетите на индивидуалните клиенти.

 8. Осъществява мониторинг върху ликвидността, във връзка с активите на КИС и индивидуални портфейли.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 1. Работа в динамична работна среда, изградена от млад и амбициозен екип.

 2. Отлични работни условия.

 3. Възможности за професионална изява.

 4. Конкурентно възнаграждение на база показани умения.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

 • CV
 • Мотивационно писмо

 

Моля, изпратете необходимите документи на e-mail: peycheva_k@ubb.bg

(на вниманието на Катина Пейчева), не по-късно от 23.01.2019 г.


Информация за обявата
 • Организация
 • ОББ Асет Мениджмънт АД
 • Образование
 • Висше
 • Език
 • Английски
  Английски
 • Месечна заплата
 • 1000 лв. - 2000 лв.
 • Статистики
 • Дата: 11 Януари 2019
  Видяна: 248