Експерт Управление на доставчици

Банка ДСК ЕАД - гр.София, България

Описание и изисквания

 

„БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Експерт Управление на доставчици в Дирекция „Управление на проекти и доставчици" към Управление „Информационна трансформация“, Централно управление, гр. София

 

 

Основни задължения:

 • Участва и изготвя документи в процесите по подбор и управление на доставчици.

 • Обработва и съгласува оценки за разработки и подготвя документите необходими за утвърждаването на инвенциите от различните упълномощени длъжностни лица, комитети и съвети.

 • Подпомага процеса по съгласуване на договори и поръчки с външните доставчици.

 • Подпомага следенето на задачи, бюджети, докладни и други необходими документ по проектите в банката, както и подготвя необходимата отчетност.

 • Отговаря за процеса за избора на доставчици на продукти и системи за нуждите на ИТ в Банка ДСК, като:

  • Подготвя документи за тръжни процедури;

  • подготвя и предлага критериите за избор на решения и доставчици на ИТ решения;

  • съдейства на проучване на пазара;

  • участва в преговорите с доставчици.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше (техническо или икономическо);

 • Отлично владеене на английски език;

 • Отлични комуникационни умения;

 • Опит в управление на доставчици;

 • Много добри административни умения;

 • Умения за справяне с проблеми и управление на времето;

 • Умения за работа под напрежение;

 • Професионален опит: предимство е предишен опит с управление на доставчици от ИКТ сферата;

 • Компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, MS Project, Outlook).

 

Банка ДСК предлага:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;

 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;

 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;

 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

 

Документите изпращайте в срок до: 10.02.2019 г. на e-mail: Daniela.Ulyamova@dskbank.bg

 

 

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

 

 

„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

 

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ ЕАД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

 

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ ЕАД.


Информация за обявата
 • Организация
 • Банка ДСК ЕАД
 • Образование
 • Висше
 • Език
 • Английски
 • Статистики
 • Дата: 10 Януари 2019
  Видяна: 353Виж всички 6 обяви на компанията