Windows System Administrator (Експерт Майкрософт инфраструктура)

Банка ДСК ЕАД - гр.София, България

Описание и изисквания

“БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА

Windows System Administrator (Експерт Майкрософт инфраструктура)

в Дирекция "ИТ Инфраструктура, Системен софтуер и бази данни", Централно управление, гр. София

 

 

Основни задължения:

 • Инсталация и поддръжка на сървърни операционни системи и системен софтуер;

 • Ъпдейти и настройка на операционната система спрямо въведени стандарти;

 • Документиране на промените и поддръжка на актуална документация;

 • Обслужване на заявки за инциденти и стандартни ИТ услуги;

 • Участие в иновативни оперативни проекти.

   

  Изисквания за заемане на длъжността:

 • Опит с поддържани Windows Server операционни системи - минимум 3 (три) години;

 • Познаване на Microsoft инфраструктурни услуги;

 • Скриптиране, диагностика и решаване на ИТ проблеми;

 • Висше образование;

 • Английски език на работно ниво.

   

  За предимства ще се считат:

 • Опит с VMWare виртуализация;

 • Обучения и сертификати в областта на ИТ;

 • Познание на Microsoft Exchange;

 • Познание на Microsoft System Center и/или Microsoft SharePoint.

 

Банка ДСК предлага:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;

 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план.

 

 

Необходими начални документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;

 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

   

   

  Документите изпращайте в срок до 31 Януари 2019 г. на e-mail: Martin.Nenov@dskbank.bg

   

   

  Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

   

   

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

  „Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

   

  Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ ЕАД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

   

  Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ ЕАД.


Информация за обявата
 • Организация
 • Банка ДСК ЕАД
 • Образование
 • Висше
 • Език
 • Английски
 • Статистики
 • Дата: 03 Януари 2019
  Видяна: 220Виж всички 6 обяви на компанията