Оracle DB администратор

Банка ДСК ЕАД - гр.София, България

Описание и изисквания

“БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА

Оracle DB администратор

в Дирекция "ИТ Инфраструктура, Системен софтуер и бази данни", Централно управление, гр. София

 

 

Основни задължения:

 • Инсталиране, ъпгрейд и секюрити пачване на Оракъл бази данни.

 • Мониторинг решаване на перформанс проблеми.

 • Оптимизация на схемите, освобождаване пространство и местене на данни.

 • Оракъл бекъп и възстановяване.

 • Разследване и решаване на инциденти.

 • Опит с администриране на клъстери.

 • Комуникация с Оракъл съпорт при решаване на проблеми с базата.

 • Помощ при проблеми с други продукти на Оракъл (Weblogic, ODI, BI).

 • Работа с архивна база и Informatica Lifecycle Management (ILM).

 • Операционни системи свързани с Оракъл продукти Solaris, Linux.

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;

 • Много добри познания за инсталиране, конфигуриране, backup/restore и поддръжка на Оракъл бази данни;

 • Минимум 2 (две) години опит в поддръжката на Оракъл бази данни;

 • Умения за приоритизиране на задачите;

 • Умения в поне един скриптов език Bash, Python или Perl;

 • Познаване на SAN и LAN мрежи;

 • Умения в поне една виртуализационна технология - Oracle VM, VMware, Hyper-V;

 • Опит с администриране на клъстери;

 • Предимство са познания по ODI;

 • Английски език работно ниво.

   

   

  Банка ДСК предлага:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;

 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план.

 

 

Необходими начални документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;

 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

   

   

  Документите изпращайте в срок до 31 Януари 2019 г. на e-mail: Martin.Nenov@dskbank.bg

   

   

  Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

   

   

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

  „Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

   

  Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ ЕАД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

   

  Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ ЕАД.


Информация за обявата
 • Организация
 • Банка ДСК ЕАД
 • Образование
 • Висше
 • Език
 • Английски
 • Статистики
 • Дата: 03 Януари 2019
  Видяна: 261Виж всички 6 обяви на компанията