ПАРТНЬОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ (София/ София област))

ЕКО България ЕАД - гр.София, България
1900 - 3600 лв. на месец

Описание и изисквания

EКО България е международна компания в областта в търговията с горива и бързо оборотни стоки. Компанията разпространява своите продукти и предлага своите услуги чрез мрежа от 90 бензиностанции, използващи търговската марка ЕКО. Следвайки своя бърз растеж и план за бизнес развитие, компанията в момента търси партньори, които да заемат позицията:


ПАРТНЬОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ (София/София област)

Отговорности:

 

 - Отговаря за цялостния процес по управление на дейността на бензиностанцията;

 - Управлява и координира ежедневната работа на служителите;

 - Ръководи организирането и провеждането на първоначално и последващи обучения за служителите;

 - Носи отговорност за всички активи на територия бензиностанцията;

 - Спазва политиките и процедурите на компанията и особено е ангажиран с тези, свързани със здравословни и безопасни условия на труд;

 - Полага ежедневни усилия да повишава продажбите, качеството на предоставяните услуги и да постига заложените цели.


Изисквания:

 

 - Опит в търговията и продажбите на дребно;

 - Отлични комуникативни умения;

 - Способност за приоритизиране на задачи и работа под напрежение;  

 - Опит в управлението и ръководенето на хора;

 - Банкова гаранция в размер на 20 000 лв.;

 - Притежание на собствена фирма;

 - Завършено Висше образование;

 - Владеене на Английски език е предимство;

 - Работа с MS Office/Excel, Word, Outlook.


Ние предлагаме:

 

 - Заемане на ръководна позиция в бензиностанция,  част от престижна верига;

 - Възможност за личностно и професионално развитие;

 - Мотивиращо възнаграждение, базирано на постигнатите резултати.

Ако смятате тази възможност за интересна и предизвикателна, моля, изпратете вашето CV на вниманието на г-н Георги Стоянов, Заместник директор търговия на дребно на e-mail: g.stoyanov@eko.bg.

 

Съхраняване на Вашето заявление и обработване на лични данни:

 

Моля, имайте предвид, че ако в резултат на процеса по набиране на доставчик на услуги по тази обява сте одобрен/с за следващ етап, но не сте окончателно избран/с, администраторът на лични данни „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, адрес гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 3, район Изгрев, Литекс Тауър, ет. 9, представлявано от Андреас Триантопулос („ЕКО“), ще запази автобиографията Ви и Вашите лични данни, за срок от 6 ( шест) месеца след приключването на конкретната процедура за назначаване по конкретната обява за работа.

През период EKO ще съхранява и обработва Вашите лични данни на основание законния си интерес за подбор на персонал и с цел подбор на персонал за настоящите и бъдещите нужди на бизнеса.

Получатели на Вашите данни биха могли да бъдат онлайн платформите за кандидатстване за работа, доставчиците ни на софтуерни и хардуерни услуги, например за електронна кореспонденция, счетоводители и ТРЗ специалисти, доставчици на услуги по подбор на персонал.

В края на периода по-горе, или след като ЕКО получи възражението Ви срещу съхранението на горепосочените лични данни, Вашата автобиография ще бъде унищожена окончателно без възможност за възстановяване.

Ако не сте одобрен за следващ етап, личните Ви данни, съдържащи се в предоставената от Вас документация за този конкретен процес на подбор, ще бъдат изтрити веднага след приключване на процеса.

Всякакви данни и документи, съдържащи Ваши лични данни, които не сме поискали в процеса на кандидатстване и подбор, но Вие сте ни предоставили по Ваша преценка, също ще бъдат изтрити веднага след получаването им, тъй като за нас е важно да сме сигурни, че обработваме само данните Ви, които са ни необходими за целите и основанията по-горе.

Можете по всяко време да се свържете с нас и да подадете възражение срещу съхранението на заявлението Ви за последващи процеси по набиране на персонал, като използвате следния начин:

- чрез писмо, изпратено/подадено лично на адрес гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 3, район Изгрев, Литекс Тауър, ет. 9, електронен адрес jobs@eko.bg  или до нашето лице по защита на личните данни с данни за контакт: DPO@helpe.gr; телефон: +30 210 6302252; Адрес: Химарас 8A, 15125 – Маруси, Гърция.

Можете също да използвате посочените по-горе начини за комуникация, за да упражните някое от следните права:

- достъп и получаване на копие от Вашите лични данни, обработвани във връзка с тази обява;

- да изисквате да се променят Ваши неточни или непълни лични данни;

- да изисквате изтриване на Вашите лични данни, когато са изтекли сроковете за нейната обработка или сте подали възражение за по-нататъшна обработка. 

Имате право също да подадете жалба за незаконосъобразно обработване на данните Ви до надзорния орган Комисията за защита на личните данни


Информация за обявата
  • Организация
  • ЕКО България ЕАД
  • Месечна заплата
  • 1900 лв. - 3600 лв.
  • Статистики
  • Дата: 11 Ноември 2019
    Видяна: 3680
Виж всички 6 обяви на компанията Седмична томбола на Zaplata.bg