ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР

ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ ЕООД - гр.Благоевград, България
1000 - 2900 лв. на месец (бруто в лв.)

Описание и изисквания

Във връзка с изпълнение на проект с наименование „Интериорна лаборатория“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България:
Търсим да назначим на трудов договор на пълен работен ден ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР
Описание на задълженията:
- Ще отговаря за разработването на художествено-конструкторски проекти и интериорни концепции и дизайн, в съответствие със стандартите, нормите за здравословни и безопасни условия на труд, изискванията за икономична технология на производство, разработване на необходимата техническа и технологична документация, подбор на материалите и конструктивните разработки;
- Ще си сътрудничи с клиента като го консултира в областта на дизайна;
- Ще спазва правилата за безопасна работа и въведените инструкции за работа при максимална ресурсна ефективност и екологосъобразно поведение в компанията.

Избраният кандидат трябва да отговаря на следните изисквания за длъжността с НКПД код: 3432-3005 "Интериорен дизайнер".

Изисквания и компетентности:
- Образование, сходно на позицията и/или минимум 2 години професионален опит, сходен на обявената по проекта позиция;
- Много добри организационни умения;
- Инициативност и умение за приоритизация на задачи.

Предлагаме много добри условия за работа, петдневна работна седмица дневна и спазване на всички изисквания по Кодекса на труда. Място на изпълнение: гр. Благоевград. Срок на изпълнение 9 календарни месеца.

Първоначалният подбор на кандидатите ще се извърши по документи, като само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Крайният срок за подаване на документи: 05.06.2020 г. 

 
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Подборът на кандидати се извършва в пълно съответствие и при спазване и прилагане на основните хоризонтални политики за устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, действащата нормативна рамка и изискванията на процедура BG16RFOP0022.024 "Насърчаване на предприемачеството" и Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020 г.


Информация за обявата
  • Организация
  • ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ ЕООД
  • Месечна заплата
    (бруто в лв.)
  • 1000 лв. - 2900 лв.
  • Статистики
  • Дата: 15 Май 2020
    Видяна: 236
Седмична томбола на Zaplata.bg