Учител/Участник в програма Заедно в час

Заедно в час - гр.Велико Търново, България
1130 - 1320 лв. на месец

Описание и изисквания

Мисията на "Заедно в час" е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които да работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България. Нашата визия за образованието е всяко дете в страната да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на семейството му. За да успеем да я постигнем, търсим най-мотивираните, способни и социално ангажирани хора, които да обучим и подкрепим да станат учители, за да развият лидерските си умения и да променят живота на децата, с които работят.

"Заедно в час" ви предоставя възможност да преподавате за период от две години в български училища, в които голяма част от децата произлизат от среда с нисък социално-икономически статус и имат нужда от допълнителна мотивация, за да повярват в себе си и да реализират мечтите си. За да кандидатствате за участие в програмата, не е необходимо да имате учителска правоспособност.

Едновременно с преподаването участниците в програмата ни развиват своите професионални и личностни качества, като по този начин се подготвят да бъдат успешни лидери в нашата образователна система и общество.

Програмата на "Заедно в час" е отличена като "Най-добра програма за кариерно развитие" и "Най-добра обучителна програма" в конкурса "Работодател на годината 2018".

Като участник в програмата на "Заедно в час" вие получавате:

• обучение по международния модел „Преподавай като лидер” и цялостна програма за развитие на вашите личностни и професионални качества;
• сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет партньор на организацията (ако вече не притежавате такъв);
• двугодишен трудов договор като учител;
• ежемесечен допълнителен финансов стимул от "Заедно в час";
• постоянна подкрепа и продължаващо обучение от екипа и партньорите ни;
• достъп до международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво;
• директна подкрепа за успешна реализация след двете години в едно от четирите приоритетни направления: училищно лидерство и ефективно преподаване; социално предприемачество; общностно въздействие или образователни политики;
• осъществяване на летен проект между двете години;
• възможности за дългосрочна професионална ангажираност, както в училището, в което ще преподавате за две години, така и в екипа на организацията, международната ни мрежа или в някоя от компаниите партньори на нашата програма.

За да участвате в програмата, трябва да отговаряте на следните изисквания:

• да сте завършили или да Ви предстои да завършите висшето си образование (минимум степен бакалавър) до 15 септември 2019 г.
• да сте готови да работите на пълен работен ден през двете години на програмата;
• да сте силно мотивирани да работите за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравният достъп до качествено образование;
• да владеете български език;

"Заедно в час" е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” и в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Предстоящ краен срок за приемане на кандидатури - 20.02.2019г.

Кандидатурите се разглеждат по реда на подаването им, така че по-ранното кандидатстване е силно препоръчително.


Информация за обявата
  • Организация
  • Заедно в час
  • Образование
  • Висше
  • Месечна заплата
  • 1130 лв. - 1320 лв.
  • Статистики
  • Дата: 06 Декември 2018
    Видяна: 581