Технически сътрудник със счетоводни познания

АНАНДА ЕЙДЖЪНСИ ЕООД - гр.София, България
1000 - 1400 лв. на месец

Описание и изисквания

Рекламна агенция, специализирала в предоставянето на нестандартни аутдор услуги, търси да наеме “Технически сътрудник със счетоводни познания” за своя офис в центъра на гр.София

Отговорности:
- Подпомага работата в офиса и води делова кореспонденция;
- Получава, систематизира, разпределя и изпраща електронна поща;
- Създава и координира графика на работните срещи;
- Организира пътувания и срещи в България и чужбина;
- Води финансовото деловодство на фирмата;
- Изготвя договори и фактури;
- Следи срокове на плащанията и оперира с банкови инстритуции
- Изготвя справки, доклади и следи работен процес;
- Окомплектова и финализира документи;
- Оформя отчетна дейност във фирмата;
- Изпълнява и други конкретно възложени служебни задачи.

Изисквания:
- Владеенето на книжовен български език, както и английски език е задължително условие
- Предишен опит на подобна длъжност;
- Завършено Висше образование;
- Високо ниво на компютърна грамотност (MS Office – WORD, EXCEL, Outlook), както и умения за работа с офис техника;
- Притежава комуникативност и учтивост;
- Умения за работа в екип и висока корпоративна култура;
- Организираност, точност и прецизност при работа с документи;
- Умения за приоритизиране и аналитичност на поставените задачи;
- Умения за спазване на правила и процедури, дисциплинираност;
- Умения за коректно и навременно поднасяне на информация;
- Конфиденциалност и лоялност;
- Желание и развитие на професионално ниво;
- Усмихнат, с поддържана външност и добри маниери;

Ние предлагаме:
- Реализация в динамично развиваща се, модерна компания на високо ниво;
- Коректни трудови взаимоотношения;
- Отлични условия на работната среда;
- Трудов договор на осем часов работен ден (от Понеделник до Петък) с фирма "МАЙНД БГ" ЕООД и конкурентно възнаграждение, адекватно за изискванията на обявената позиция.

  Благодарим ви за интереса към позицията.
На интервю ще бъдат поканени одобрените по документи кандидати.

  Уведомяваме Ви, че при кандидатстване за позицията доброволно изпращате вашите лични данни и ние ще ги обработваме за следните цели: избор на кандидати и набиране на персонал за тази длъжност; избор на кандидати и набиране на персонал за други сходни длъжности в компанията, освен ако изразите несъгласието си за съхранение в указания срок.
  Предоставените за тези цели лични данни ще бъдат съхранявани до една година от датата на подаването им и няма да бъдат трансферирани, с изключение на случаите, предвидени в закона. Имате право да получавате достъп до и поискате изтриването, поправянето или блокирането на личните Ви данни, ако обработката не отговаря на изискванията на действащото законодателство или надхвърля посочените цели.
Информация за обявата
  • Организация
  • АНАНДА ЕЙДЖЪНСИ ЕООД
  • Месечна заплата
  • 1000 лв. - 1400 лв.
  • Статистики
  • Дата: 10 Януари 2019
    Видяна: 346Виж всички 4 обяви на компанията