Старши специалист, Отчитане и анализи на частни клиенти – гр. София

VIVACOM - гр.София, България

Описание и изисквания

За дирекция Планиране, отчитане и анализи VIVACOM търси мотивиран кандидат, който да заеме позиция Старши специалист, Отчитане и анализи на частни клиенти.

 

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ ЩЕ БЪДАТ:

 • Участие в бизнес развитието на търговската мрежа
 • Анализ и обработка на бази данни за резултатите на VIVACOM магазини и партньорска мрежа  
 • Изготвяне на регулярни отчети за търговски резултати от дейността на всички продажбени канали в дирекция Продажби магазинна мрежа
 • Участие в развитието на инструменти/ програми за отчитане, с цел управление и контрол върху търговската ефективност и продажби
 • Подготовка на бизнес презентации

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:


 • Висше образование завършено в Технически университет или по специалности икономика, статистика и математика.
 • Умения за работа с информационни системи и база данни
 • Много добра компютърна грамотност /MS Office/, отлични познания по работа с MS Excel
 • Умения за приоритизиране на задачи и работа в динамична среда
 • Аналитичност, инициативност и усет към детайла
 • Добро ниво на владеене на английски език
 • Позитивност, инициативност и проактивност

      

Ние Ви предлагаме:

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

 

Начин на кандидатстване

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография, мотивационно писмо и препоръка за позицията не по-късно от 05.02.2019 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.


Информация за обявата
 • Организация
 • VIVACOM
 • Образование
 • Висше
 • Език
 • Английски
 • Статистики
 • Дата: 08 Януари 2019
  Видяна: 624Виж всички 10 обяви на компанията