Специалист, обработка и контрол на документи

БДЖ - Товарни превози ЕООД - гр.Пловдив, България
753 - 753 лв. на месец

Описание и изисквания

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, основната дейност на което е извършване на превози на товари на територията на Република България.

В момента за едно от нашите поделения - Поделение за товарни превози Пловдив, търсим  „Специалист, обработка и контрол на документи".

Като част от нашия екип, Вие ще имате следните задължения:

-  Ще уреждате взаимоотношенията между “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и нейните клиенти при подготовката и изпълнението на превозния договор, съгласно изискванията на нормативните документи, касаещи дейността;

-  Ще обслужвате клиентите – товародатели и товарополучатели за организиране и извършване на превози на товари с железопътен транспорт;

-  Ще предоставяте информация за цените и условията за превоз на товари във вътрешно и в международно съобщения.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

-  Образование: Средно образование;

-  Задължително условие е притежаването на удостоверение за придобита       правоспособност "Ръководител търговска експлоатация"; 

-  Професионален опит – минимум 1 (една) година;

-  Умения за работа самостоятелно и в екип;

-  Организаторски и комуникативни умения.

 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

-  Възнаграждение, което съответства на изискванията на позицията и на персоналния профил на кандидата;

-  Социален пакет;

-  Възможности за професионално развитие;

-  Индивидуални и екипни обучения.


В случай, че позицията Ви интересува и отговаряте на посочените изисквания, изпратете Вашата автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо като използвате бутона „Кандидатствай” под текста на обявата.

Документи за кандидатстване за обявената позиция се приемат лично или по пощата на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, получател „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, ПТП – Пловдив, отдел „Човешки ресурси”.

На интервю ще бъдат поканени одобрените кандидати по документи. Всички данни, предоставени от кандидатите са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор. „БДЖ – Товарни превози” ЕООД обработва лични данни на физически лица при спазване на Политика за поверителност и защита на личните данни в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, достъпна на официалния адрес на дружеството www.bdz.bg.

 

Месторабота: град Пловдив

 Информация за обявата
  • Организация
  • БДЖ - Товарни превози ЕООД
  • Месечна заплата
  • 753 лв. - 753 лв.
  • Статистики
  • Дата: 03 Октомври 2019
    Видяна: 568